Generalforsamlinger / Årsmøter

Her ligger dokumentene fra generalforsamlingene.
Dette er samledokumenter som inneholder alle dokumentene som inngår i hver generalforsamling. Første dokument er referatet fra generalforsamlingen.

Årsmøteprotokoll 2019 i Salten Akevittlag

Årsmøteprotokoll 2018 i Salten Akevittlag

Årsmøteprotokoll 2017 i Salten Akevittlag

Protokoll fra generalforsamlingen 5.3.2016

Referat fra generalforsamlingen 14.03. 2015

Protokoll fra generalforsamlingen 1.3.2014

Generalforsamling 2-mars-2013

Generalforsamling 25 februar 2012

Salten Akevittlags gudfar og første president Øistein Wien takkes for innsatsen og inspirasjonen som lagets første president og ble utnevnt til akevittlagets første æresmedlem. Her overrekkes æresdiplomet fra etterfølgende president Mona Halsbakk til Øistein Wien.

Øistein Wien utnevnes til æresmedlem nr 1 i Salten Akevittlag, 2.3.13.
Øistein Wien utnevnes til æresmedlem nr 1 i Salten Akevittlag, 2.3.13.

Øistein Wien utnevnes til æresmedlem nr 1 i Salten Akevittlag, den 2. mars 2013.