Styret

Kontakt Salten Akevittlag:
Send e-post til president@saltenakevittlag.no
Telefon: 995 18 749

Styret 2017:

President Mona Halsbakk, Bodø, (2016-2018) E-post: president@saltenakevittlag.no
Visepresident Reidar Evensen, Bodø, (2017-2018) E-post: visepresident@saltenakevittlag.no
Koldjomfru Per Jon Olsen, Fauske, (2017-2018) E-post: koldjomfru@saltenakevittlag.no
Skriver Trond-Morten Røst, Bodø, (2016-2018) E-post: skriver@saltenakevittlag.no
Skattmester Olve Djupvik, Fauske, (2017-2018) E-post: skattmester@saltenakevittlag.no
Styremedlem Monica Sundsfjord, Rognan (2016-2018) Send e-post
Styremedlem Tom Jacobsen, Fauske, (2017-2018) E-post: webansvarlig@saltenakevittlag.no
Varamedlem Grete Holmstrøm, Bodø, (2016-2018) Send e-post
Varamedlem Svein Tenggren, Bodø.

Revisor:
May Karin Stamnes-Albertsen
Arne Willy Hillestad

Det første styret i Salten akevittlag (2012) var:
Øistein Wien, Sørfold, president
Dagfinn Sivertsen, Bodø, visepresident og skattmester
Mona Halsbakk, Bodø, skriver
Irene Wilhelmsen, Bodø, styremedlem
Geir Winther, Hamarøy, styremedlem
Torgeir Kvarsnes, Bodø, varamedlem
Tom Jacobsen, Fauske, varamedlem
Revisor, May Karin Stamnes Albertsen, Bodø
Valgkomite: Arnt Åge Albertsen, Bodø, Bjørg Opskar, Bodø og Tore Vidar Solem, Fauske